Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Taloushallinto


Kalastusalueiden rahoitus perustuu kalastuslakiin. Kalatalousviranomainen jakaa tietyn osan kalastonhoitomaksuvarojen kertymästä yleisavustuksena kalastusalueille toimintamäärärahaksi. Avustusta voidaan käyttää yleisesti kalastusaluetoiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen avustuspäätöksen ohjeita noudattaen. Toimintaraha koostuu kaikille kalastusalueille yhtä suuresta perusosasta sekä kalastusrasituksen perusteella määräytyvästä lisäosasta.

Kalastusalue voi lisäksi hakea edistämisrahaa ELY-keskusesta. Edistämismääräraha on hankekohtainen avustus, jolla rahoitetaan kalastusalueiden lakisääteisiä tehtäviä täydentäviä kalatalouden edistämistoimenpiteitä, joiden rahoitusta ei kateta toimintarahoista. ELY-keskuskohtaisesti kaikki edistämisrahahakemukset kilpailevat
samoista varoista, joten varmimmin avustusta saavat hyvissä ajoin ja huolellisesti valmistellut sekä hyvin perustellut hankkeet, jotka ovat linjassa kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien
kanssa.

Kalastusalueilla voi olla myös omaa varainhankintaa ja se voi suorittaa maksullisia toimeksiantoja esim. kalaveden osakaskunnille ja muille kalaveden omistajille.

Maa- ja metsätalousministeriö vaatii että kalastusalueen tilintarkastus tehdään tilintarkastuslain mukaisesti.


Sivu päivitetty 6.3.2017

 

Kirjallisuus

suositukset

RKTL:n julkaisu "Suositukset kalastusalueiden taloushallinnoon järjestämiseksi"