Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Kalastusalueen eri roolit

Alueensa asiantuntija

Kalastusalueen tulee olla toimialueensa kalatalouden asiantuntija, jolla on kokonaisnäkemys niin kalatalouden suunnittelun, käytön ja käyttöön vaikuttavien toimintojen menettelyistä.

Kalatalouden edunvalvoja

Kalastusalueen tehtäviin kuuluu alueen kalatalouden edistäminen. Tähän tehtävään voidaan katsoa kuuluvan vaikuttaminen erilaisiin alueella vireillä oleviin hankkeisiin, jotka saattavat vaikuttaa kalastukseen. Kalastusalueella on vakiintuneesti katsottu olevan asianosaisasema kalastuslain nojalla ratkaistavissa asioissa sekä vesi- ja ympäristölupa-asioissa.

Viranomaisten on kuultava kalastusaluetta, ennen kuin tekevät kalatalouteen vaikuttavia päätöksiä. Hankkeissa, jotka vaativat ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisen luvan, on kalastusalue asianosaisasemassa. Kalastusalueella on oikeus esittää mielipiteensä hankkeesta ja myös valittaa, mikäli päätös on kalatalouden kannalta huono.

Vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupia myöntävät aluehallintovirastot. Aluehallintovirastojen sivuilta (www.avi.fi) on hyvä seurata vireillä olevia hankkeita.

Kalatalouden edistäjä ja suunnittelija

Kalastusalueen tulee edistää ja seurata toimialueensa kalataloutta. Kalastuslain mukaan kalastusalueen tulee huolehtia siitä, että kalastusta järjestetään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Laissa mainittujen tehtävien lisäksi kalastusalue voi muotoilla rooliaan omalla aktiivisuudellaan. Toiminnassaan kalastusalueen on huomioitava kalatalouden valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset, kuten esimerkiksi oman ELY-keskuksen päätökset. Kalastusalueen on tärkeä verkostoitua ja tehdä yhteistyötä kaikkien kalatalouden ja myös lähellä olevien alojen toimijoiden kanssa.

Käyttö- ja hoitosuunnitelma on tärkeä instrumentti kalatalouden suunnitteluun. Suunnitelmalla on merkitystä myös viranomaisten päätöksenteossa.

   


sivu päivitetty 6.3.2017

 

Kirjallisuus

KAkäsikirja

Kalastusaluetoiminnan käsikirja

Valvontaopas2016

Kalastuksenvalvojan opas


Linkit


Aluehallintovirasto (AVI)

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY)

Maanmittauslaitos

Keski-Suomen TE-keskuksen toimintaopas kalastusalueille